Focus
Vaart

Frisse energie

Jij wil…

 • Dat jullie werk een heldere richting heeft.
 • Stappen zetten om je doelstellingen te bereiken.
 • Met plezier, een frisse blik en ruimte voor elkaar.

Of het nu gaat om…

 • Een nieuwe strategie
 • De doelstellingen van het komend jaar
 • Jullie interne processen
 • Jullie teamvergaderingen of bedrijfsevent
 • De tools die jullie daarbij gebruiken
 • ….of wellicht nog iets heel anders

Ik help je met…

Focus

Concrete plannen smeden
Focus bepalen door scherp te stellen:
Om wie of wat het gaat, wat je wil bereiken, wat daarvoor nodig is

Vaart

Gesmeerde processen
Mensen betrekken
Processen inrichten

IJzersterk gereedschap
Handige tools gebruiken

Frisse energie

Het vuur aanwakkeren
Met frisse energie aan de slag met werkvormen die bijdragen aan een frisse blik, verbinding, efficiëntie, effectiviteit én plezier.

Organisatieadvies &
Teamontwikkeling

Je wil een duidelijke richting en doelstellingen voor jullie organisatie of team. Het moet helder zijn wat jullie willen bereiken en hoe. En wat daarin de samenhang is. Je doet dat graag samen. Ik help je concrete plannen te smeden.

Begeleiding
(team)bijeenkomsten

Je wil dat jullie bijeenkomst een groot succes wordt. Met interactie en inspiratie. Je bent ineffectieve en saaie teamvergaderingen beu. Je wil voortgang in de afgesproken acties. Ik help je met een gesmeerd proces.

Ontwerp van tooling

Je hebt materiaal nodig voor jouw team of voor de bijeenkomst die je begeleidt. Of het nu om de visualisatie van jullie project gaat, een handig(er)e actielijst, of een (digitaal) whiteboard. Ik maak een tool die jullie als gegoten zit.

Sparringpartner

Je wil zelf aan de slag, maar je weet nog niet helemaal hoe. Je bent misschien al gestart maar het komt nog niet helemaal uit de verf. Je wil dat iemand even met je meedenkt. We sparren en zorgen er zo samen voor dat je ijzersterk in je schoenen staat.

Trainingen

Je wil het vooral zelf leren te doen. Dat snap ik! Lab 1538 biedt verschillende trainingen om het vuur in jou aan te wakkeren.

Ervaring in de praktijk

Maartje Le Goff

Mijn kennis en karakter laat zich typeren door een ongewone combinatie van een analytisch gestructureerd brein, met een creatieve en ietwat rebelse geest. Die eigenschappen komen samen in de wijze waarop ik organisaties ondersteun bij hun ontwikkeling.

Lab 1538 ondersteunt bij…

 • Waardecreatie – zodat inspanningen gericht zijn op het creëren van waarde voor de organisatie, medewerkers, klanten en de maatschappij.
 • Productiviteit – zodat activiteiten er op gericht zijn om het gezamenlijke doel zo slim mogelijk te bereiken.
 • Veranderkracht – zodat de organisatie in staat is om behoeften en veranderende context te identificeren en daarop te reageren.
 • Gezamenlijkheid– zodat de organisatie en haar medewerkers wederzijds betrokken zijn.
 • Frisse energie – zodat inspiratie en werkplezier worden aangewakkerd.

Kennismaken? Of heb je vragen?

Download het E-book
Focus, vaart & Frisse energie